برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

ورجان


با رفع مشکلات حقوقی:
پروژه منطقه نمونه گردشگری پروژه های بزرگی است که در سطح کشور 1368 مصوبه دارد،  قطعه زمین ها مشخص شده و این پروژه 30 هکتاری منطقه نمونه گردشگری ...
تاریخ: 1402/10/10
بعد از ده سال پیگیری مستمر:
پروژه 30 هکتاری منطقه نمونه گردشگری راه ابریشم استان قم از سال 1392 با درخواست آقای ابریشم چی به ادراه میراث فرهنگی و گردشگری استان قم  داده ...
تاریخ: 1402/10/10

طراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز