مشاور تبلیغات و رسانه

  • مشاوره موثر تبلیغاتی

    مشاور رسانه ای و تبلیغات کیست؟

    نمایشگاه بین المللی-قم- مشاوره رسانه ای و تبلیغات مشاور رسانه ای و تبلیغات کیست؟ مشاور فردی است که به مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ موضوع یا موضوعاتی که بین کمک‌گیرنده و یک متخصص کار آزموده که همان مشاور نام دارد مبادرت می ورزد. اما باید اذعان نمود که به نظر می رسد موضوع مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف رسانه ای از آینده پژوهی و مهندسی تا مدیریت و ذهنیت سازی و بحرانسازی و یا رفع بحرانهای مختلف بین عوام و یا خواص آن هم بصورت علمی و عملی محدوده آن گسترده شده است. یک مشاور عالی رسانه ای…

    ادامه خبر
دکمه بازگشت به بالا